CÁP USB TYPE C to HDMI

175,000

Mô tả sản phẩm

  • Tiêu chuẩn USB3.1 Type-C
  • Hỗ trợ đầu vào USB3.1 và HD MI đầu ra
  • Type-C l Flexible USB Switching Hỗ trợ cho USB 5G và DisplayPort chế độ 1.2 Alt
  • Hỗ trợ tốc độ dữ liệu lên tới 10,2 Gbps , mỗi làn 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) và 1,62 Gbps (RBR)
  • Hỗ trợ nhiều định dạng màu sắc: RGB 6/8 / 10/12-bit cho mỗi thành phần (BPC) và YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2,8 / 10 / 12bpc
  • Hỗ trợ HDMI 1.4 và các phiên bản cũ
  • Hỗ trợ độ phân giải lên đến 3840×2600 @ 60Hz (mirror mode) trong DP1.1 (hoặc 1.2) trong chế độ thuế TTĐB.
  • Hỗ trợ độ phân giải như sau: 4Kx2K, @ 24Hz, 25Hz, 30Hz; 1080P, @ 24Hz, 50Hz, 60Hz; 720p, 480p, 576i, 480i, @ 50Hz và 60Hz
  • Hỗ trợ HDMI audio