350,000 320,000

– Model: TL-WN822N

– USB: 2.0

– Anten: 2 x 3dBi

– Chuẩn: B/N/G

– Tần số: 2.4Ghz