580,000 480,000

  • Kích thước: 95 x 33 x 11mm |
  • Trọng lượng: 31 gam
  • Tốc độ download 100Mbps |
  • Upload 50Mbps
  • Kết nối 10 máy cùng lúc