TranNamPC chuyên cung cấp các phụ kiện mạng, Dây mạng   ✅, Hạt mạng ✅, kìm bấm mạng, ✅ bộ chia quang, đầu nối mạng..v.v