Tên sản phẩm : Dock ổ cứng

Hãng sản xuất: Orico

Mã sản phẩm : Orico 6648US3-C

Chức năng đặc biệt : Clone Disk