630,000 540,000

  • Sản phẩm có 2 màu
  • Màu Đen: Ugreen 40213
  • Màu trắng: Ugreen 40235
  • Đầu vào: 01 x VGA, 1 x USB cấp nguồn
  • Đầu ra: 01 x HDMI
  • Độ phân giải cổng VGA : 1920 X 1080 @ 60Hz, 1360 X 768 @ 60Hz, 1280 X1024 @ 60Hz, 1024 X 768 @ 60Hz, 1280 X 720 @ 60Hz, 1280 X 768 @ 60Hz, 800 X 600 @ 60Hz, 640 X 480 @ 60Hz, 720 X 400 @ 85Hz.
  • Âm thanh tính hợp thông qua cổng USB và đầu ra HDMI có cả âm thanh và hình ảnh đi kèm
Clear selection