960,000

* Wi-fi: 802.11 b/g/n; 2X2 MIMO, 2.4

* Tốc độ WiFi :   150 Mbps

* Hỗ trợ : 32 người sử dụng

* Giao diện: 1 * RJ 45 + 1 * RJ11 + 1 * USB-A