50,000

Tên sản  phẩm : cáp chuyển đỏi USB sang LAN

Hỗ trợ : Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/ Linux 2.4/ Mac OS x.

Tốc độ : 100Mbps